Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

3d illustration - gemstones


I created a new 3d illustration  of gemstones using a photographic effect that can blur a part of the image and can bring depth on my picture

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου